Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwastraff arlwyo rhyngwladol Awdurdod Iechyd Porthladd

Mae Gwastraff Arlwyo Rhyngwladol (GARh) yn cael ei reoli er mwyn atal cyflwyno clefydau egsotig hysbysadwy fel clwy'r traed a'r genau i'r DU.

Mae gwastraff arlwyo rhyngwladol (GARh) yn cynnwys gwastraff gali/arlwyo ac unrhyw ddeunydd arall y caiff ei gymysgu ag ef fel cyllyll a ffyrc neu blatiau tafladwy, sy'n cael ei gynhyrchu gan long sydd wedi gweithredu ar unrhyw adeg y tu allan i'r UE, hyd yn oed os yw pob storfa'n dod o'r UE. Efallai na fydd y sgil-gynnyrch categori 1 hwn yn cael ei waredu yn y sgipiau cyffredinol yn y porthladd ac os ydych yn bwriadu dadlwytho GARh dylid trefnu sgip/cynhwysydd arbenigol. Rhaid cludo GARh mewn cynhwysydd gorchuddiedig, nad yw'n gollwng i'w waredu ar unwaith a rhaid diheintio'r cynwysyddion gyda diheintydd sydd wedi'i gymeradwyo gan Defra.

Bydd unrhyw wastraff bwyd sy'n cael ei gynhyrchu gan long ar ôl dychwelyd i'r UE yn cael ei ystyried yn wastraff domestig os yw'r gali a'r storfeydd darparu'n cael eu glanhau, eu diheintio a'u hailstocio gyda darpariaethau'r UE. Yna, mae'n rhaid cwblhau datganiad ysgrifenedig a'i anfon ymlaen at swyddfa'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion ranbarthol leol. Gellir cael y ffurflen a gwybodaeth bellach yn www.gov.uk/guidance/handling-and-disposing-of-international-catering-waste (Yn agor ffenestr newydd)