Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyflwyno Cais am Ostyngiad Treth y Cyngor i Bobl Anabl

Os oes person anabl (oedolyn neu blentyn) yn byw yn eich cartref ac mae cyfleusterau arbennig ar gael i helpu gydag anghenion y person hwnnw, gallwch wneud cais am ostyngiad Treth y Cyngor.