Toglo gwelededd dewislen symudol

Partneriaeth Bwyd Abertawe

Mae Partneriaeth Bwyd Abertawe (PBA) yn darparu cymorth a chyfleoedd rhwydweithio ar gyfer busnesau bwyd a diod ar draws Abertawe a Gŵyr.

Fe'i ffurfiwyd ym mis Medi 2019 mewn ymateb uniongyrchol i drafodaethau â busnesau bwyd gwledig yn Abertawe ac mae'n canolbwyntio ar weithio i greu cynnig bwyd bywiog a llewyrchus i Abertawe, cryfhau a byrhau cadwyni cyflenwi a gwella twristiaeth fwyd a phontio'r bwlch rhwng bwyd gwledig a threfol. 

Ym mis Chwefror 2022, cyflwynodd y bartneriaeth ddigwyddiad yn Ocean View, Llanrhidian. Yn ystod y digwyddiad, nodwyd nifer o feysydd allweddol drwy ymgynghoriad â busnesau bwyd gwledig a thwristiaeth; ac yn fwy diweddar gyda'r grŵp partneriaeth craidd i ehangu cwmpas y gwaith ar draws Abertawe. 

Blaenoriaethau'r bartneriaeth

 • Gwell ymwybyddiaeth o/tuag at y cynnig bwyd/diod leol
 • Gwell canfyddiadau (agweddau tuag at) o fwyd/ddiod leol - yn lleol ac yn ehangach
 • Rhwydweithiau lleol gwell (busnesau i fusnesau a busnesau i ddefnyddwyr)
 • Mwy o fwyd a diod yn cael eu cynhyrchu a'u prynu'n lleol, sy'n golygu:
  • bod y diwydiant bwyd a diod yn defnyddio mwy o gyflenwyr lleol
  • defnydd gwell (uniongyrchol) o fwyd a diod leol gan gymunedau lleol
 • Gwell isadeiledd i gefnogi busnesau bwyd a diod yn lleol (sy'n canolbwyntio ar fusnesau cychwynnol/bach)
 • Llai o wastraff bwyd (gan gynnwys pecynnu)

Gweithgarwch PBA

 • Ffurfiwyd PBA ym mis Medi 2019
 • Digwyddiad: Abertawe - Cyrchfan Bwyd - daeth 34 o brynwyr ac 14 o gynhyrchwyr i'r digwyddiad ym mis Chwefror 2020
 • Cyngor Abertawe: Danfoniadau a chludfwyd - cyflenwyr bwyd ac eitemau hanfodol yn Abertawe ym mis Mawrth 2020 (ymateb i COVID-19)
 • Cyfrifon cyfryngau cymdeithasol PBA yn cefnogi busnesau bwyd lleol: 1180 o ddilynwyr ar Instagram
 • Cefnogi datblygiad cyfeiriadur bwyd a diod de Cymru
 • Cyfleoedd i rwydweithio a chyfeirio busnesau i fusnesau
 • Datblygu ceisiadau am gyllid a chynorthwyo gyda hyn
 • Datblygu cyfleoedd masnachol ar brosiectau cyfalaf
 • Datblygiad prosiect yn bwydo i Gynllun Gweithredu Economaidd Partneriaeth Adfywio Abertawe
 • Gweithdy PBA: Theori Newid
 • Cysylltiadau PBA â Rhwydwaith Tlodi Bwyd Abertawe
 • Gwaith datblygu ar gyfleoedd cadwyni cyflenwi
 • Ymgynghoriad ar gyfryngau cymdeithasol i gefnogi cais y RhDG am astudiaeth dichonoldeb i fapio cynhyrchwyr lleol a lleihau cadwyni cyflenwi (cais yn llwyddiannus)
 • Gwaith i gefnogi'r angen am rôl Cydlynydd Bwyd Lleol Datblygu Economaidd (llwyddiannus)

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Bartneriaeth Bwyd Abertawe, e-bostiwch: partneriaethbwydabertawe@abertawe.gov.uk