Toglo gwelededd dewislen symudol

Eiddo a thir y cyngor sydd ar werth neu brydles

Tir ac Eiddo gwag i'w prynu neu'u rhentu yn Abertawe ar gyfer defnydd masnachol, diwydiannol, swyddfa neu fanwerthu.

Gellir cael manylion llawn a diweddar yr holl eiddo a safleoedd hyn gan y swyddog achos neu'r asiant a nodir.

Cyfleuster Meithrinfa Newydd Sbon, YGG Tan-y-lan, Clase

AR OSOD: Cyfleuster meithrinfa newydd sbon

Y Palace Theatre, Y Stryd Fawr, Abertawe

DAN GYNNIG: Swyddfa gradd A a ailddatblygir ar hyn o bryd.

Bwthyn Swistirol, Parc Singleton SA2 9DU

DAN GYNNIG: Ffefrir newid defnydd i ystafelloedd te/caffi

Stondinau ym Marchnad Abertawe, Stryd Rhydychen SA1 3PQ

AR OSOD: Rhestr aros am denantiaethau. 100 o unedau 'siop'

Glanfa Pipehouse, SA1 2EN

AR WERTH: Rhydd-ddeiliadaeth, dan gynnig. Cyfle ailddatblygu canol y ddinas mewn lleoliad ger yr afon.

Hen Ysgol Tregwyr, Mount Street, Tregwyr

AR WERTH: Yn addas at ddiben datblygu preswyl.

Tir yn Ffordd Aneurin, Sgeti

GWERTHWYD: Datblygiad preswyl posib ar dir sy'n ffinio ag Ysgol Gyfun yr Olchfa.

Hen Gartref Gofal, 91 Parkway, Sgeti

GWERTHWYD: gwahoddir cynigion. Yn addas at amrywiaeth o ddibenion yn amodol ar gynllunio

Tir pori, safleoedd amrywiol

AR OSOD: Mae gan y cyngor 42 o safleoedd ar draws y sir sydd ar osod ar gytundebau tenantiaeth busnes fferm dwy flynedd.

Tir yn Frederick Place, Llansamlet

AR WERTH: i'w werthu drwy dendr. Safle ymgeisiol Tai y CDG ar gyfer 20 uned.
Close Dewis iaith