Toglo gwelededd dewislen symudol

Amodau a thelerau

Cyngor Abertawe wedi gwneud pob ymdrech i ddarparu gwybodaeth gywir a diweddar. Fodd bynnag, ni all Cyngor Abertawe dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, difrod neu anghyfleustra sy'n digwydd o ganlyniad i ddefnyddio'r safle hwn.

Gallai ein gwedudalennau gynnig dolenni gyda phob ewyllys da i wefannau eraill pan fo'n briodol.  Dyw'r Cyngor Abertawe ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol.  Ni fydd yr awdurdod hwn yn atebol am arddangos gwybodaeth anghywir neu am unrhyw ddigwyddiadau trafferthus a allai godi ar ôl cysylltu â'r safleoedd hynny.

Firysau

Mae'r Cyngor yn gwneud pob ymdrech i wirio am firysau yn y ffeiliau sydd ar gael i'w lawrlwytho ar y safle hwn. Ni all y Cyngor dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod a allai ddigwydd o ganlyniad i ddefnyddio deunydd a gafodd ei lawrlwytho. Argymhellwn fod pob defnyddiwr yn ailwirio'r holl ddeunydd a gafodd ei lawrlwytho gyda'i feddalwedd gwirio firysau ei hun.

Hawlfraint

Hawlfraint © Cyngor Abertawe.

Oni bai y nodir i'r gwrthwyneb, mae'r tudalennau hyn yn destun hawlfraint. Gwaherddir ailgynhyrchu'r deunydd hwn ar unrhyw ffurf heb ganiatâd ysgrifenedig Cyngor Abertawe. Mae cyfraith Cymru a Lloegr yn berthnasol i gynnwys y Wefan hon.

Gall fod hawliau eiddo deallusol ar gyfer peth o'r deunydd hwn gan awduron unigol. Ni ellir defnyddio logo Cyngor Abertawe ar unrhyw ffurf heb ganiatâd ysgrifenedig.

Close Dewis iaith