Toglo gwelededd dewislen symudol

Parc arfordirol newydd Abertawe'n agor i'r cyhoedd

Mae parc arfordirol 1.1 erw newydd Abertawe bellach ar agor i'r cyhoedd.

Coastal Park March 2022

Coastal Park March 2022

Wedi'i leoli drws nesaf i Arena Abertawe, mae'r parc arfordirol yn cynnwys digonedd o fannau gwyrdd, meinciau, ardaloedd chwarae meddal a chyfleusterau newydd eraill.

Mae'r parc arfordirol a'r arena'n rhan o'r ardal cam un Bae Copr gwerth £135m sy'n cael ei datblygu gan Gyngor Abertawe gyda'r gwaith datblygu'n cael ei reoli gan RivingtonHark. Buckingham Group Contracting Ltd sy'n arwain y gwaith adeiladu.

Mae'r parc arfordirol, sydd tua'r un faint â chae pêl-droed, hefyd yn cynnwys nodweddion dŵr a detholiad o goed newydd.

Meddai'r Cynghorydd Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Rydym wrth ein boddau bod y parc arfordirol bellach ar agor i'r cyhoedd, gan helpu i gefnogi ymhellach ein cynllun parhaus i gyflwyno cymaint o wyrddni â phosib yng nghanol dinas Abertawe er budd ein preswylwyr, busnesau ac ymwelwyr.

"Hefyd yn cefnogi pobl sy'n byw ac yn gweithio yng nghanol y ddinas, dyluniwyd y parc arfordirol ar ffurf twyn i ddathlu ei agosatrwydd at ein harfordir godidog.

"Bydd y parc arfordirol yn dod yn fan cyfarfod newydd yn Abertawe ar gyfer pobl o bob oedran, p'un a ydynt am ymlacio gyda theulu a ffrindiau neu fwynhau diod neu damaid i'w fwyta cyn digwyddiad yn yr arena.

"Mae'n rhan allweddol o ardal cam un Bae Copr gwerth £135m sy'n darparu ar gyfer pobl Abertawe trwy greu cyfleusterau hamdden ac adloniant o'r radd flaenaf, yn ogystal â swyddi a chyfleoedd."

Bydd llawer o'r meinciau yn y parc arfordirol wedi'u pweru ag ynni'r haul ac yn cynnwys technoleg sy'n galluogi pobl i wefru eu ffonau clyfar, eu tabled a'u gliniaduron.

Gellir cael mynediad at y parc arfordirol trwy groesi'r bont newydd dros Oystermouth Road neu'r grisiau troellog sy'n arwain at ddatblygiad yr arena o Oystermouth Road. Datblygwyd ramp mynediad i'r parc arfordirol o Paxton Street, gyda lifft hefyd ar gael ger y grisiau troellog ar Oystermouth Road.

 

Close Dewis iaith