Chwilio'r wefan
English
question mark in circle

Cwestiynau cyffredin am oleuadau traffig/arwyddion ffordd

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am oleuadau traffig/arwyddion ffordd.

Sawl system goleuadau traffig y mae Cyngor Abertawe'n berchen arni ar hyn o bryd? 

Ar hyn o bryd rydym yn gweithredu 102 o gyffyrdd arwyddion traffig a 103 o groesfannau i gerddwyr.

Faint mae wedi costio bob blwyddyn i gynnal, cadw ac atgyweirio'r goleuadau traffig parhaol?

 2018/192017/182016/172015/162014/152013/14
Goleuadau traffig (trydan a chyfathrebu)£116,863£127,000£122,300£124,100£125,854£147,300
Cynnal a chadw goleuadau traffig£115,254£112,600£137,800£145,300£117,358£139,472

Mae costau gweithredu, cynnal a chadw hefyd yn cynnwys arwyddion sy'n ymateb i gyflymder ceir (81 o safleoedd), systemau rheoli mynediad (8 safle) a gwariant sy'n darparu gwasanaethau cynnal a chadw i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. 
Nid yw hyn yn cynnwys costau staff.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM