Chwilio'r wefan
English
question mark in circle

Cwestiynau cyffredin ynglŷn â cherbydau'r cyngor

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am gerbydau'r cyngor.

Sawl car cronfa a sawl cerbyd sydd yn ei gerbydlu?

Mae 800 o gerbydau yng ngherbydlu'r cyngor ar hyn o bryd ac mae 25 o geir cronfa (ym mis Gorffennaf 2020).

Faint o'r rhain sy'n gerbydau trydanol?

Mae gennym gyfanswm o 41 o gerbydau trydanol, sy'n cynnwys 1 car (ym mis Gorffennaf 2020).

Wedi'i bweru gan GOSS iCM