Toglo gwelededd dewislen symudol

Dod o hyd i fanylion cyswllt yr ysgol

Manylion am ein holl ysgolion yn Abertawe.

Cewch hyd i restr gyflawn o'r ysgolion drwy glicio ar y categori perthnasol.

Ysgolion cynradd Cymraeg

Rhestr lawn o ysgolion cynradd Cymraeg yn Abertawe.

Ysgolion cynradd Saesneg

Rhestr lawn o ysgolion cynradd Saesneg yn Abertawe.

Ysgolion cynradd a gynorthwyir yn wirfoddol

Rhestr lawn o ysgolion cynradd a gynorthwyir yn wirfoddol yn Abertawe.

Ysgolion uwchradd Cymraeg

Rhestr lawn o ysgolion uwchradd Cymraeg yn Abertawe.

Ysgolion uwchradd Saesneg

Rhestr lawn o'r ysgolion uwchradd Saesneg yn Abertawe.

Ysgolion uwchradd a gynorthwyir yn wirfoddol

Rhestr lawn o ysgolion uwchradd a gynorthwyir yn wirfoddol yn Abertawe.

Ysgolion arbennig

Rhestr lawn o'r ysgolion arbennig yn Abertawe.

Cyfleusterau addysgu arbenigol

Mae gan nifer o ysgolion prif ffrwd adnoddau, cyfleusterau a staff a hyfforddwyd yn arbennig i ddiwallu anghenion plant ag anawsterau dysgu arbennig.

Ysgolion unedau cyferio disgyblion

Rhestr lawn o'r ysgolion unedau cyfeirio disgyblion yn Abertawe.
Close Dewis iaith