Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwylio cyfarfodydd ar-lein

Oherwydd COVID-19, caiff cyfarfodydd y cyngor eu cynnal o bell a'u darlledu'n fyw lle bo'n bosib.

Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn caniatáu i'r cyngor gynnal ei gyfarfodydd o bell. 

Y cyfarfod byw nesaf sydd ar gael i'w wylio:

Y Cyngor (Cyfarfod Blynyddol) - 24 Mai 4.00 pm


Recordiadau o gyfarfodydd Cyngor: