Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwylio cyfarfodydd ar-lein

Mae cyfarfodydd y cyngor bellach yn cael eu cynnal fel cyfarfodydd aml-leoliad (cyfeirir atynt hefyd fel cyfarfodydd hybrid) a chânt eu ffrydio'n fyw lle bo modd.

Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn caniatáu i'r cyngor gynnal ei gyfarfodydd o bell a/neu lle nad yw'r holl cyfranogwyr yn yr un lle'n gorfforol. 

Y cyfarfod byw nesaf sydd ar gael i'w wylio:
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - 8 Chwefror 2023 2.00 pm
Cyd-bwyllgor Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe - 9 Chwefror 2023 3.00 pm

Is-bwyllgor trwyddedu statudol - 13 Chwefror 2023 11.00 am

Pwyllgor Rhaglen Chraffu - 14 Chwefror 2023 4.00 pm
Pwyllgor Cyflawni Corfforaethol Addysg a Sgiliau - 15 Chwefror 2023 4.00 pm
Y Cabinet - 16 Chwefror 2023 10.00 am
Pwyllgor Safonau Arbennig - 17 Chwefror 2023 10.00 am


Recordiadau o gyfarfodydd Cyngor:

Close Dewis iaith