Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwylio cyfarfodydd ar-lein

Mae cyfarfodydd y cyngor bellach yn cael eu cynnal fel cyfarfodydd aml-leoliad (cyfeirir atynt hefyd fel cyfarfodydd hybrid) a chânt eu ffrydio'n fyw lle bo modd.

Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn caniatáu i'r cyngor gynnal ei gyfarfodydd o bell a/neu lle nad yw'r holl cyfranogwyr yn yr un lle'n gorfforol. 

Y cyfarfod byw nesaf sydd ar gael i'w wylio:

Pwyllgor Trawsnewid Gwasanaethau Newid yn yr Hinsawdd ac Adfer Natur - 5 Mehefin 2023 4.00 pm
Pwyllgor Cynllunio - 6 Mehefin 2023 2.00 pm
Pwyllgor Trawsnewid Gwasanaethau'r Economi ac Isadeiledd - 8 Mehefin 2023 2.00 pm

Pwyllgor Trawsnewid Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol a Threchu Tlodi - 12 Mehefin 2023 3.30 pm
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - 14 Mehefin 2023 1.00 pm
Pwyllgor Trawsnewid Gwasanaethau Addysg a Sgiliau - 14 Mehefin 2023 4.00 pm
Y Cabinet - 15 Mehefin 10.00 am
Is-bwyllgor trwyddedu statudol - 16 Mehefin 2023 10.00 am


Recordiadau o gyfarfodydd Cyngor:

Close Dewis iaith