Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwylio cyfarfodydd ar-lein

Oherwydd COVID-19, caiff cyfarfodydd y cyngor eu cynnal o bell a'u darlledu'n fyw lle bo'n bosib.

Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn caniatáu i'r cyngor gynnal ei gyfarfodydd o bell. 

Y cyfarfod byw nesaf sydd ar gael i'w wylio:
Y Cabinet - 21 Hydref 2021 10.00 am
Pwyllgor Datblygu Polisi yr Economi, Amgylchedd ac Isadeiledd - 21 Hydref 2021 2.00 pm
Cyd-bwyllgor Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe - 21 Hydref 2021
Pwyllgor Cynllunio Arbennig - 22 Hydref 2021 10.30 am


Recordiadau o gyfarfodydd Cyngor: