Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwylio cyfarfodydd ar-lein

Mae cyfarfodydd y cyngor bellach yn cael eu cynnal fel cyfarfodydd aml-leoliad (cyfeirir atynt hefyd fel cyfarfodydd hybrid) a chânt eu ffrydio'n fyw lle bo modd.

Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn caniatáu i'r cyngor gynnal ei gyfarfodydd o bell a/neu lle nad yw'r holl cyfranogwyr yn yr un lle'n gorfforol. 

Y cyfarfod byw nesaf sydd ar gael i'w wylio:
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - 27 Medi 2022 10.00 am
Pwyllgor Cyflawni Corfforaethol Trawsnewid Sefydliadau - 27 Medi 2022 2.00 pm
Pwyllgor Cyflawni Corfforaethol Addysg a Sgiliau - 28 Medi 2022 4.00 pm
Y Cabinet - 29 Medi 2022 11.00 am
Pwyllgor Archifau Gorllewin Morgannwg - 30 Medi 2022 10.00 am

Pwyllgor Cynllunio - 4 Hydref 2022 2.00 pm
Y Bwrdd Pensiwn Lleol - 5 Hydref 2022 10.00 am
Y Cyngor - 6 Hydref 2022 5.00 pm
Pwyllgor Safonau - 7 Hydref 2022 10.00 am


Recordiadau o gyfarfodydd Cyngor:

Close Dewis iaith