Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Mai 2021

Disgyblion yn cymeradwyo lle chwarae newydd

Mae plant ym Mhengelli wedi cymeradwyo lle chwarae sydd newydd gael ei uwchraddio yn y pentref.

Amddiffynfeydd môr y Mwmbwls Ymgynghoriad yn symud i'r cam nesaf

Mae Cyngor Abertawe'n lansio'r cam nesaf yn ei raglen ymgynghori i uwchraddio amddiffynfeydd môr i helpu i amddiffyn y Mwmbwls am y ganrif nesaf.

Grwpiau cymunedol a chwaraeon i gael defnyddio meysydd chwarae a mannau awyr agored y cyngor am ddim

Bydd clybiau chwaraeon lleol, grwpiau cymunedol ac elusennau yn Abertawe yn cael defnyddio meysydd chwarae, parciau, mannau awyr agored sy'n eiddo i'r cyngor am ddim wrth i'r ddinas ddod drwy'r pandemig.

Cabinet Cyngor Abertawe'n cymeradwyo'r gronfa cymorth a dargedir fwyaf erioed

Mae Cabinet Cyngor Abertawe wedi cymeradwyo'r pecyn mwyaf erioed o gymorth a dargedir ar gyfer cymunedau'r ddinas sy'n adfer o'r pandemig.
Close Dewis iaith