Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Mai 2021

Tanylan_ariel

Rhagor o ysgolion i elwa o'r buddsoddiad mwyaf erioed

Gallai Ysgol Uwchradd Tre-gŵyr, YG Bryn Tawe ac ysgolion arbennig Abertawe fod nesaf i elwa o'r buddsoddiad mwyaf erioed mewn adeiladau ysgol yn y ddinas.

St David's site

Cynnig i sefydlu parc dros dro ar gyfer canol dinas Abertawe

Mae'n debygol y caiff parc dros dro a fydd yn cynnwys mannau gwyrdd, cyfleusterau chwarae a chynwysyddion lliwgar ar gyfer busnesau bwyd a diod newydd ei gyflwyno yng nghanol dinas Abertawe.

mark_maes_derw

Yr Arglwydd Faer yn agor ysgol newydd i ddisgyblion diamddiffyn

Mae ysgol newydd sy'n cefnogi rhai o bobl ifanc fwyaf diamddiffyn Abertawe wedi cael ei hagor yn swyddogol gan Arglwydd Faer y ddinas.

Jo Merrett and Carl Wiltshire

Oes gennych chi le yn eich calon a'ch cartref i ofalu?

Mae cwpwl a ddaeth yn ofalwyr maeth bron blwyddyn yn ôl yn dweud ei fod wedi rhoi cryn falchder iddynt wrth helpu i newid bywyd ifanc er gwell.

Outdoor Dining

Y cyngoryn darparu cymorth ariannol gwerth £1.2m i helpu bwytai, barau a chaffis.

Bydd busnesau lletygarwch yn Abertawe yn elwa o gannoedd ar filoedd o bunnoedd o gymorth gan y cyngor i helpu masnachu yn yr awyr agored.

Eating Outdoors

Masnachu awyr agored: Hwb newydd i ddiwydiant lletygarwch Abertawe

​​​​​​​Mae Cyngor Abertawe wedi rhoi hwb arall i'r diwydiant lletygarwch.

TIP TREASURE 11.5.21

Trysorau'r Tip yn barod i groesawu cwsmeriaid yn ôl

Bydd ymwelwyr â Thrysorau'r Tip yn sylwi bod eu hoffi siop ailddefnyddio wedi'i hehangu a'i hadnewyddu i gynnwys adran ddillad newydd diolch i arian gan Lywodraeth Cymru.

poo bins stickers

Ewch â baw eich anifail anwes adref gyda chi

Mae Cyngor Abertawe yn annog perchnogion cŵn i wneud y peth iawn a rhoi baw eu cŵn yn y bin neu fynd ag ef adref gyda nhw.

Plantasia NewBorn

Sŵ'r goedwig law yn dathlu genedigaeth rhywogaeth mewn perygl

Mae staff Plantasia yn dathlu genedigaeth dwy rywogaeth mewn perygl yn eu lleoliad yn Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM