Toglo gwelededd dewislen symudol

Y Wallich

Elusen Gymreig sy'n helpu pobl ddigartref yw y Wallich.

Mae'n gweithredu dan y tri phrif amcan canlynol: helpu pobl i ddod oddi ar y strydoedd; cadw pobl oddi ar y strydoedd; a chreu cyfleoedd ar gyfer pobl. 

Mae gwasanaethau'n cynnwys:

  • PAWS Abertawe (Ataliaeth a Chymorth Lles)
  • Y Tîm Ymyriad Pobl sy'n Cysgu Allan 
  • Cymorth yn y sector rhentu preifat
  • Hostel Tŷ Tom Jones
  • Tai yn Gyntaf Abertawe 
  • Hostel St. Leonard 
  • Shoreline Abertawe 
  • Gorwelion
  • Hostel Dinas Fechan
  • Llety amgen yn lle gwely a brecwast (ABBA) i bobl yn Abertawe 
Enw
Y Wallich
Gwe
https://thewallich.com/cy/gwasanaethau/?location=abertawe
Close Dewis iaith