Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyflwyno cais i addasu enw neu rif cynllun datblygu wedi'i addasu

Dylid defnyddio'r ffurflen hon os bwriedir newid cynllun datblygu a bod y newidiadau wedi'u cymeradwyo gan yn adran gynllunio. Cynghorir datblygwyr safleoedd mawr i wneud gwaith fesul cam ac ystyried llif disgwyliedig rhifo eiddo.

Guidance and procedure for street naming and numbering (PDF) [114KB]

Ffi: £40.00 yr un ar gyfer pob llain yr effeithir arni

Close Dewis iaith