Chwilio'r wefan
English
House with hole in roof

Adeiladau rhestredig mewn perygl

Mae gennym strategaeth ar gyfer mynd i'r afael ag adeiladau rhestredig mewn perygl. Mae hyn yn cynnwys adeiladau cyhoeddus yn ogystal ag adeiladau preifat.

Mae'r strategaeth hon yn nodi adeiladau yr ystyrir eu bod mewn perygl ar hyn o bryd ac yn nodi ystod o ddulliau ac opsiynau i fynd i'r afael â'r adeiladau problemus hyn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM