Toglo gwelededd dewislen symudol

Strategaethau, cynlluniau a pholisïau

Cynlluniau a pholisïau corfforaethol

Strategaethau, cynlluniau a pholisïau corfforaethol ar gyfer Cyngor Abertawe.

Cynlluniau a pholisïau gofal cymdeithasol a'r gymuned

Strategaethau, cynlluniau a pholisïau ar gyfer gofal cymdeithasol a'r gymuned.

Cynlluniau a pholisïau trafnidiaeth a phriffyrdd

Strategaethau, cynlluniau a pholisïau ar gyfer trafnidiaeth a phriffyrdd.

Cynlluniau a pholisïau hamdden a'r amgylchedd

Strategaethau, cynlluniau a pholisïau ar gyfer hamdden a'r amgylchedd.

Cynlluniau a pholisïau adfywio a datblygu

Strategaethau, cynlluniau a pholisïau ar gyfer adfywio a datblygu.

Cynllunio, cynlluniau a pholisïau

Strategaethau, cynlluniau a pholisïau.

Strategaeth PREVENT ac adrodd am radicaliaeth ac eithafiaeth

Mae Strategaeth PREVENT, a gyhoeddwyd gan y Llywodraeth yn 2011, yn rhan o strategaeth gwrthderfysgaeth genedlaethol gyffredinol sef CONTEST.

Cynlluniau a pholisïau gofal plant

Cynlluniau, polisïau a strategaethau mewn perthynas â gwasanaethau gofal plant a sut y'u cynhelir.

Data, polisïau a strategaethau tai

Data, polisïau a strategaethau sy'n ymwneud â'r gwasanaethau tai a sut maen nhw'n cael eu cynnal.

Polisi cwynion

Rydym yn ymrwymedig i ymdrin yn effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion a allai fod gennych am ein gwasanaeth.

Cynlluniau a pholisïau ysgolion a dysgu

Cynlluniau, polisïau a strategaethau mewn perthynas â gwasanaethau addysgu a sut y'u cynhelir.
Close Dewis iaith