Toglo gwelededd dewislen symudol

Adrodd am dwyll

Os ydych yn amau bod person neu gwmni'n cyflawni twyll yn erbyn y cyngor, gallwch adrodd amdano drwy ddefnyddio'n ffurflen ar-lein.

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i ddweud wrthym am dwyll sy'n ymwneud â thenantiaeth tai cyngor, gostyngiad person sengl treth y cyngor, taliadau uniongyrchol am ofal, grantiau, twyll cyflenwyr a chontract yn ogystal ag achosion eraill o dwyll a gyflawnir yn erbyn y cyngor.

Os hoffech adrodd am dwyll gostyngiad treth y cyngor neu gamddefnyddio bathodyn glas, gallwch wneud hynny ar ffurflenni adrodd am Dwyll Gostyngiad Treth y Cyngor a'r ffurflen Camddefnyddio'r Bathodyn Glas. Dylid adrodd am dwyll Budd-dal Tai gan ddefnyddio'r ffurflen Adrodd am Dwyll Budd-dal ar Gov.uk (Yn agor ffenestr newydd)

Close Dewis iaith