Toglo gwelededd dewislen symudol

Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Abertawe 2017 - 2018

Mae'r adroddiad blynyddol hwn ar gyfer 2017 - 2018 gan Gyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol yn bodloni gofyniad o dan Ran 8 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ('Y Ddeddf').

Adroddiad Gan David Howes, Prif Swyddog Y Gwasanaethau Cymdeithasol

Yn fy rôl fel Prif Swyddog y Gwasanaethau Cymdeithasol, mae'r adroddiad hwn yn darparu cyfle pwysig i amlygu'r cynnydd rydym yn ei wneud ar ein taith welliant drwy adolygiad eang o berfformiad gwasanaethau.

Yn yr adroddiad hwn, byddaf yn dangos pa mor dda mae Cyngor Abertawe'n perfformio; sut rydym yn gweithio gyda phobl i lunio gwasanaethau a sut rydym yn bodloni safonau ansawdd cenedlaethol wrth:

  • Sicrhau ein bod yn darparu cyngor, gwybodaeth a chymorth o safon ynghylch yr hyn sydd ar gael.
  • Cefnogi a galluogi pobl i wneud eu penderfyniadau eu hunain ac i fod yn fwy annibynnol.
  • Sicrhau bod pobl yn cael llais a rheolaeth i gyflawni'r hyn maent am ei gyflawni mewn bywyd, a bod ganddynt y gallu i fynegi'r canlyniadau y maent am eu cyflawni.
  • Gofalwyr yn cael eu cefnogi i gyflawni eu lles eu hunain.
  • Pobl yn cael eu cefnogi'n gynt ac yn cael cefnogaeth ataliol mewn cymunedau cryfach, lleol.

Bydd yr adroddiad hwn hefyd yn nodi sut rydym yn parhau i ddiogelu ein plant, ein pobl ifanc a'n hoedolion mwyaf diamddiffyn.

Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Abertawe 2017-2018 [1MB]