Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyflwyno cais i ailenwi stryd ar gais preswylydd

Gellir defnyddio'r ffurflen hon i ofyn i stryd gael ei hailenwi. Bydd rhaid i o leiaf ddau draean o'r preswylwyr a'r perchnogion roi eu caniatâd cyn y gellir ystyried unrhyw gynigion ailenwi.

Enwi a rhifo strydoedd - arweiniad a gweithdrefn (PDF) [111KB]

Ffi: £110.00 + £40.00 fesul eiddo yn ogystal â chostau cyfreithiol ac amnewid arwydd enw stryd

Close Dewis iaith