Toglo gwelededd dewislen symudol

Amrywiaeth a chynhwysiad

Mae'r cyngor yn weithle lle gall pawb gyflawni'i botensial llawn.

Guildhall lit up for Pride
Rydym am i bobl o wahanol gefndiroedd ymuno â'n timau.

Mae timau amrywiol a chynhwysol yn cael effaith gadarnhaol wrth ddarparu'r gwasanaethau gorau i ddinasyddion Abertawe.

Rydym yn gwbl ymroddedig i ddileu gwahaniaethu a hyrwyddo cydraddoldeb i'n staff a'n cwsmeriaid, drwy drin pobl yn deg yn ôl eu hanghenion.

Rydym yn cydnabod bod yn rhaid i wasanaethau fod yn hygyrch ac yn briodol i holl aelodau o'r gymuned y gall fod angen iddynt eu defnyddio.

Disability Confident Employer logo

 

Close Dewis iaith