Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi

Trawsnewid eich gyrfa gyda Chyngor Abertawe.

Drilling into a wall
Ein nod yw darparu'r gwasanaethau cyhoeddus gorau posib i bobl Abertawe.

Mae Abertawe'n mynd drwy lawer o newidiadau mawr. Rydym am i bobl fod yn rhan o'n taith drawsnewidiol.

Er mwyn cyflawni pethau gwych rydym yn dilyn ein tri gwerth craidd, ein blaenoriaethau a'n hegwyddorion, er mwyn ymateb i'n heriau cyffrous wrth ddatblygu ail ddinas Cymru ar gyfer y dyfodol.

Hoffech chi fod yn rhan o'r daith? Dewch i ymuno â ni!

 

Gyrfaoedd gyda'r cyngor

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Swyddi Gwasanaethau Cymdeithasol

Swyddi a gyrfaoedd sy'n werth eu gwneud sy'n wirioneddol bwysig ac sy'n rhoi cyfle i chi wneud gwahaniaeth i fywydau pobl o bob oed ledled Abertawe.
Gweld rhagor Gyrfaoedd gyda'r cyngor

Ein gwerthoedd a'n hegwyddorion

I roi'r ansawdd bywyd gorau posib i genedlaethau'r presennol a'r dyfodol, mae angen i ni feddwl beth fydd effaith tymor hir ein penderfyniadau.
Gweld rhagorEin gwerthoedd a'n hegwyddorion

Amrywiaeth a chynhwysiad

Mae'r cyngor yn weithle lle gall pawb gyflawni'i botensial llawn.
Gweld rhagorAmrywiaeth a chynhwysiad
Close Dewis iaith