Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi

Trawsnewid eich gyrfa gyda Chyngor Abertawe.

Drilling into a wall
Ein nod yw darparu'r gwasanaethau cyhoeddus gorau posib i bobl Abertawe.

Mae Abertawe'n mynd drwy lawer o newidiadau mawr. Rydym am i bobl fod yn rhan o'n taith drawsnewidiol.

Er mwyn cyflawni pethau gwych rydym yn dilyn ein tri gwerth craidd, ein blaenoriaethau a'n hegwyddorion, er mwyn ymateb i'n heriau cyffrous wrth ddatblygu ail ddinas Cymru ar gyfer y dyfodol.

Hoffech chi fod yn rhan o'r daith? Dewch i ymuno â ni!

 

Digwyddiadau galw heibio recriwtio - Hwb cyflogaeth, Canolfan Siopa'r Cwadrant

Mae ein timau Gwasanaethau Cymdeithasol yn cynnal nifer o ddigwyddiadau recriwtio dros yr wythnosau i ddod. Bydd staff sy'n gweithio ar hyn o bryd yn y gwasanaeth yn yr Hwb Cyflogaeth dros dro yng Nghanolfan Siopa'r Cwadrant i siarad am y swyddi sydd ar gael ac i ateb cwestiynau gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgeisio amdanynt.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r hwb dros dro sydd gyferbyn â siop HMV, ddydd Gwener rhwng 10.00am a 2.00pm.

Dyma'n digwyddiadau nesaf:

·       Staff Gofal Cartref (Gofal Preswyl) - dydd Mercher 12 Hydref

·       Gweithwyr yr Hwb Ieuenctid (rhan-amser) dydd Iau 13 Hydref

·       Gweithwyr Cyswllt dan Oruchwyliaeth - dydd Mawrth 25 Hydref

·       Swyddogion Gofal Plant Preswyl - dydd Llun 31 Hydref

 

Mae digwyddiad recriwtio hefyd ar gyfer Cynorthwywyr Personol Taliadau Uniongyrchol a gwaith cyflenwi ar gyfer Gofal Preswyl ddydd Llun 17 Hydref yng Nghanolfan y Bont, Pontarddulais - dewch draw am ragor o fanylion.

Gyrfaoedd gyda'r cyngor

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Swyddi Gofal Cymdeithasol

Swyddi a gyrfaoedd sy'n werth eu gwneud sy'n wirioneddol bwysig ac sy'n rhoi cyfle i chi wneud gwahaniaeth i fywydau pobl o bob oed ledled Abertawe.
Gweld rhagor Gyrfaoedd gyda'r cyngor

Ein gwerthoedd a'n hegwyddorion

I roi'r ansawdd bywyd gorau posib i genedlaethau'r presennol a'r dyfodol, mae angen i ni feddwl beth fydd effaith tymor hir ein penderfyniadau.
Gweld rhagorEin gwerthoedd a'n hegwyddorion

Amrywiaeth a chynhwysiad

Mae'r cyngor yn weithle lle gall pawb gyflawni'i botensial llawn.
Gweld rhagorAmrywiaeth a chynhwysiad
Close Dewis iaith