Chwilio'r wefan
English

Gweithred dwyllodrus ffug i drwsio 'Microsoft'

A ydych erioed wedi derbyn galwad ffôn wrth rywun yn honni ei fod yn gweithio i Microsoft ac yn cynnig "trwsio" eich cyfrifiadur? Mae'r weithred dwyllodrus yma yn dal i fodoli. Gall hyn gostio cannoedd o bunnoedd i'r dioddefwr a gall arwain at ddileu neu ddifrodi ffeiliau cyfrifiadur.

Gallwch helpu i rwystro pobl eraill rhag dioddef, trwy fyth gadael i bobl gael mynediad i'ch cyfrifiadur oni bai eich bod chi'n siŵr pwy ydynt. Rhowch y ffôn i lawr ar y galwyr hyn.

Cofiwch, hyd yn oed os ydych yn fedrus wrth ddefnyddio cyfrifiaduron, efallai na fydd nifer o'ch ffrindiau neu'ch teulu. Rhannwch yr wybodaeth yma a'u helpu nhw i osgoi dioddef o weithred dwyllodrus.

Mae Microsoft wedi llunio arweiniad i osgoi y math o weithred dwyllodrus hon https://www.microsoft.com/en-us/security/online-privacy/avoid-phone-scams.aspx.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM