Chwilio'r wefan
English

Gweithred dwyllodrus damwain traffig ffordd

Gwnaeth galwr gysylltu â phreswyliwr yn Abertawe yn honni ei fod o'r uned rheoli ffyrdd a gofynnodd iddo dalu dros £3000 am ddamwain traffig ffordd.

RHYBUDD AM WEITHRED DWYLLODRUS:

Gwnaeth galwr gysylltu â phreswyliwr yn Abertawe yn honni ei fod o'r uned rheoli ffyrdd a gofynnodd iddo dalu dros £3000 am ddamwain traffig ffordd. Heriodd u preswylydd y galwr ac fe roddodd y ffôn i lawr arno Gwnewch eich perthnasau hŷn yn ymwybodol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM