Chwilio'r wefan
English

Gweithred dwyllodrus mur gwarchod y rhyngrwyd

Derbynodd dyn o ardal Abertawe alwad ffôn gan rywun yn esgus ei fod yn gweithio i BT Dywed y galwr bod ganddo broblemau â'i ryngrwyd ac y byddai'n rhaid i BT osod muriau gwarchod.

RHYBUDD AM WEITHRED DWYLLODRUS: Derbynodd dyn o ardal Abertawe alwad ffôn gan rywun yn esgus ei fod yn gweithio i BT.

Dywed y galwr bod gan MR X broblemau â'i ryngrwyd ac y byddai'n rhaid i BT osod muriau gwarchod.

Yna talodd £7,888 gyda'i gerdyn debyd Roedd hefyd wedi'i gyfarwyddo i ddifodd ei ffôn symudol ac fe wnaethant gadw ei llinell sefydlog ar agor am sawl awr.

Rhannwch wybodaeth am y weithred dwyllodrus hon gyda'ch teulu a'ch ffrindiau i atal unrhyw un arall rhag dioddef o'r un twyll.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM