Chwilio'r wefan
English

Cyfaill ynteu gelyn? Dros 200 adroddiad o e-byst gan dwyllwyr 'cyfeillgar' mewn tri diwrnod

Mae twyllwyr yn ffugio bod yn garedig gydag e-byst twyllodrus newydd sy'n annog y derbynnydd i agor atodiad trwy roi'r camargraff iddynt fod gweithredwyr twyllodrus eisoes wedi cysylltu â hwy.

Yn y tri diwrnod diwethaf, mae Action Fraud wedi derbyn 226 o adroddiadau gan ddefnyddwyr e-byst sy'n nodi eu bod wedi derbyn yr e-bost hwn. Mae'r e-bost twyllodrus yn cael ei anfon gan dwyllwr sy'n disgrifio'i hun fel "person sy'n parchu'r gyfraith" ac sydd wedi derbyn manylion personol derbynnydd yr e-bost yn ddamweiniol. Yn atodedig i'r e-bost twyllodrus ceir dogfen y mae'r twyllwr yn honni ei bod yn cynnwys manylion personol y derbynnydd. Mae'r twyllwr yn awgrymu efallai bod manylion y derbynnydd ar gael i weithredwyr twyllodrus a bod y twyllwr yn cysylltu â hwy er mwyn datrys y broblem. Mae'n rhaid i'r derbynnydd agor yr e-bost er mwyn gwneud hynny.

Mewn gwirionedd, mae'r ddogfen sy'n atodedig yn agor y drws i faleiswedd gael ei lawrlwytho i gyfrifiadur y dioddefwr. Mae'r maleiswedd yn ceisio cymryd data sensitif dioddefwyr, megis manylion banc a chyfrineiriau; mae'r manylion hynny'n cael eu defnyddio i ddwyn arian y dioddefwr.

Er mwyn amddiffyn eich hun rhag maleiswedd, mae'n hanfodol bod gennych feddalwedd gwrthfirws gyfredol; fodd bynnag, ni fydd hyn yn eich amddiffyn rhag maleiswedd.

Diogelwch eich hun

·         Peidiwch â chlicio ar ddolenni neu agor unrhyw atodiadau y byddwch yn eu derbyn mewn e-byst neu negeseuon SMS digroeso. Cofiwch y gall twyllwyr ddynwared cyfeiriad e-bost i wneud iddo edrych fel petai'n e-bost gan rywun rydych yn ymddiried ynddo. Os ydych yn ansicr, gwiriwch y cyfeiriad e-bost er mwyn gweld pwy sy'n gyfrifol am anfon yr e-bost.

·         Peidiwch â chaniatáu macros wrth lawrlwytho, oherwydd bydd caniatáu macros yn achosi i'r maleiswedd gael ei gosod ar eich dyfais. 

·         Dylid bob amser osod diweddariadau meddalwedd cyn gynted ag y byddant ar gael. Os ydych yn diweddaru'r system weithredu neu raglen, bydd y diweddariad fel arfer yn cynnwys trwsio gwendidau diogelwch hanfodol.

·         Cadwch gopiau wrth gefn o'ch ffeiliau pwysig ar yriant caled allanol, cof bach neu ddarparwr storfeydd ar-lein. Mae'n bwysig nad yw'r dyfais rydych wedi cadw copi wrth gefn ohoni yn cael ei gadael yn eich cyfrifiadur oherwydd gallai unrhyw faleiswedd ledaenu iddi hefyd.

·         Os ydych yn meddwl bod eich manylion banc dan fygythiad, dylech gysylltu â'ch banc yn syth.

Meddai Ditectif Brif Arolygydd Andy Fyfe o Heddlu Llundain, "Mae'r nifer mawr o adroddiadau rydym wedi'u derbyn dros y tridiau diwethaf yn peri pryder, ac mae adroddiadau'n dal i gyrraedd. Rydym yn rhybuddio'r cyhoedd i fod yn wyliadwrus ac i beidio â chlicio ar ddolenni nac atodiadau gan dderbynwyr anhysbys neu e-byst digroeso." 

Os effeithwyd arnoch gan hyn, neu gan unrhyw weithred arall o dwyll, rhowch wybod i Action Fraud yn www.actionfraud.police.uk.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM