Chwilio'r wefan
English
Men in hands

Cyfnewid masnach

Mae mwy a mwy o gwmnïau'n cyfnewid masnach ac mae'r ddau sefydliad yn elwa ar hyn. Dyma offeryn ariannol a marchnata newydd ar gyfer cyflawni nodau ac amcanion penodol.

Vehicle trade exchange example

Effaith net y cyfnewid masnach yw ei fod yn gallu cynyddu gwerthiannau a chadw llif arian ar yr un pryd, yn ogystal â rhoi mantais gystadleuol i'ch cwmni. Yn hytrach na thrafod arian neu anfonebau, cyfnewidir cynnyrch neu wasanaethau.

Mae Cyngor Abertawe'n gweithio gyda nifer o gwmnïau eraill ac mae'r ddau barti'n mwynhau manteision masnachol.

Byddem yn croesawu cwmnïau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol fel partneriaid cyfnewid masnach.

Enghreifftiau o nwyddau/wasanaethau y gellir eu cyfnewid

  • Nwyddau ac offer adeiladu
  • Cerbydau
  • Dulliau rheoli traffig
  • Nwyddau ar gyfer digwyddiadau
  • Nwyddau argraffu a deunydd ysgrifennu
  • Lletygarwch ac adloniant

Mae nifer o nwyddau/wasanaethau y gellir eu cyfnewid sy'n ddymunol ar gyfer nifer o adrannau Cyngor Abertawe:

  • Cerbydau
  • Arlwyo ar gyfer digwyddiadau/lletygarwch
  • Rheoli traffig/rhwystrau ffordd.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM