Chwilio'r wefan
English
Information

Cydlynu Ardal Leol

Dod o hyd i help a chefnogaeth yn eich cymuned.

Beth mae Cydlynydd Ardal Leol yn ei wneud?

Gallwn helpu unrhyw un i feithrin perthnasoedd yn eu cymuned.

Rydym yn cefnogi pobl hŷn, pobl anabl, pobl ag anghenion iechyd meddwl, eu teuluoedd a'u gofalwyr i:

 • Adeiladu eu gweledigaeth ar gyfer bywyd da
 • Bod yn gryf ac yn gysylltiedig
 • Teimlo'n ddiogel ac yn fwy hyderus yn y dyfodol

Sut mae'n gweithio?

Byddwn yn cymryd amser i ddod i'ch adnabod chi, eich teulu a'ch cymuned. Byddwn yn eich cefnogi i:

 • Gael mynediad i wybodaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd
 • Cael eich clywed, cadw rheolaeth a gwneud dewisiadau
 • Nodi'ch cryfderau, eich nodau a'ch anghenion personol
 • Dod o hyd i ffyrdd ymarferol o wneud y pethau rydych chi am eu gwneud neu y mae angen i chi eu gwneud
 • Datblygu a defnyddio rhwydweithiau lleol a phersonol
 • Cynllunio ar gyfer y dyfodol
 • Bod yn rhan o'ch cymuned a chyfrannu ati
 • Cael mynediad i gefnogaeth a gwasanaethau os oes angen

E-bostiwch  local.areacoordination@swansea.gov.uk . Dilynwch ni ar Twitter https://twitter.com/Swansea_LACs

PDF Document Cydlynu Ardal Leol Abertawe (PDF, 832KB)Yn agor mewn ffenest newydd

(Ymddiheurwn nad yw'r fideo hun ar gael yn Gymraeg. Mae'n cael ei chyfieithu ar hyn o bryd a bydd ar gael yn fuan.)

Wedi'i bweru gan GOSS iCM