Toglo gwelededd dewislen symudol

Cydlynu Ardal Leol

Dod o hyd i help a chefnogaeth yn eich cymuned.

Beth mae Cydlynydd Ardal Leol yn ei wneud?

Gallwn helpu unrhyw un i feithrin perthnasoedd yn eu cymuned. Rydym yn cefnogi pobl hŷn, pobl anabl, pobl ag anghenion iechyd meddwl, eu teuluoedd a'u gofalwyr i:

 • adeiladu eu gweledigaeth ar gyfer bywyd da
 • bod yn gryf ac yn gysylltiedig
 • teimlo'n ddiogel ac yn fwy hyderus yn y dyfodol

Sut mae'n gweithio?

Byddwn yn cymryd amser i ddod i'ch adnabod chi, eich teulu a'ch cymuned. Byddwn yn eich cefnogi i:

 • gael mynediad i wybodaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd
 • cael eich clywed, cadw rheolaeth a gwneud dewisiadau
 • nodi'ch cryfderau, eich nodau a'ch anghenion personol
 • dod o hyd i ffyrdd ymarferol o wneud y pethau rydych chi am eu gwneud neu y mae angen i chi eu gwneud
 • datblygu a defnyddio rhwydweithiau lleol a phersonol
 • cynllunio ar gyfer y dyfodol
 • bod yn rhan o'ch cymuned a chyfrannu ati
 • cael mynediad i gefnogaeth a gwasanaethau os oes angen

E-bostiwch  local.areacoordination@abertawe.gov.uk. Dilynwch ni ar Twitter https://twitter.com/Swansea_LACs

Dan Morris

Rachael Cole

Lindsay Cable

Joseph Barry

Emma Shears

Fiona Hughes

Bethan McGregor

Pete Russell

Beth Pike

Byron Measday

Cerri Goodfellow

Anne Robinson

Sally-Anne Rees

Dominic Nutt

Sarah James

Donna Kendall

Ian Miller

Amy Beuse-Evans

Seren Aldron

Jon Bevis

Brian Farr

Natalie McCombe

Close Dewis iaith