Toglo gwelededd dewislen symudol

Twyll Gostyngiad Treth y Cyngor - Rhoi gwybod am rywun sy'n byw yn rhywle arall

Defnyddiwch y ffurflen hon i roi gwybod am rywun sy'n hawlio Gostyngiad Treth y Cyngor ac sy'n hawlio budd-dal mewn un cyfeiriad ac yn byw yn rhywle arall.

Os ydych yn credu bod rhywun yn cyflawni twyll Gostyngiad Treth y Cyngor, gallwch roi gwybod i ni ar-lein.

Mae'n rhaid i ni gael rheswm da dros ymchwilio i rywun am dwyll budd-dal, felly bydd y ffurflen yn gofyn i chi roi cymaint o wybodaeth â phosib.

Mae'r wybodaeth yr ydych yn ei darparu yn gwbl gyfrinachol ac nid oes rhaid i chi roi eich enw oni bai eich bod yn dymuno.

Close Dewis iaith