Chwilio'r wefan
English

Arddangosfeydd casgliadau oddi ar y safle

Yn ystod gwaith ailddatblygu'r oriel, gellir gweld uchafbwyntiau'r casgliad yn Amgueddfa Cymru Caerdydd.

'Susanna and the Elders' by Guido Reni  (follower of), c.1610-1620

Mae ein tîm dysgu hefyd wedi bod yn gweithio gyda grwpiau cymunedol a chynulleidfaoedd i ddewis eu hoff ddarnau o waith o Gasgliad yr Oriel i'w harddangos mewn lleoliadau amrywiol ar draws y ddinas.

Mae'r prosiect yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd fwynhau gweithio gyda Chasgliad yr Oriel, o ail-greu paentiadau yn ein grŵp 55+ oed i'w harddangos yn y Ganolfan Ddinesig, i greu animeiddiadau ffrâm llonydd yn ein gweithdai Gwyliau'r Haf.

Dewiswyd gwaith celf hefyd gan ein cymunedau yn ein Sioeau Teithiol Glynn Vivian ac mae wedi'i ail-greu i'w arddangos mewn canolfannau cymunedol yn Abertawe, ac ar yr hysbysfyrddau y tu allan i'r oriel.

Mae'r tîm dysgu'n parhau i gynnal rhaglen lawn o weithgareddau yn y YMCA, Abertawe wrth i waith ailddatblygu barhau ym mhrif adeilad yr oriel.

Ffoniwch 01792 516900 i gael mwy o wybodaeth. Mae'r holl ddigwyddiadau am ddim, ac mae croeso i bawb.

"Dewisais y gwaith hwn oherwydd rwy'n hoffi'r lliwiau." Sophie Lee, 4 oed. Susanna a'r Henuriaid gan (ddilynwr) Guido Reni, c. 1610-1620

Wedi'i bweru gan GOSS iCM