Toglo gwelededd dewislen symudol

Ymchwil i dwristiaeth ac ystadegau amdano

Dyma rai ffeithiau a ffigurau cyflym am werth twristiaeth ym Mae Abertawe:

Crynodeb o ymchwil STEAM 2019

  • Gwariant: £461.48 miliwn (+ 0.6% ers 2018)
  • 4.74 miliwn o ymwelwyr â'r ardal (- 0.7% ers 2018)
  • Nifer y swyddi a gefnogir: 5,897 (+ 2.5% ers 2018)

Rydym yn defnyddio STEAM (Model Gweithgarwch Twristiaeth Economaidd Scarborough) i fonitro hyd a lled twristiaeth a thueddiadau ym Mae Abertawe.

Gallwch lawrlwytho copi o Grynodeb Gweithredol STEAM 2019 ar waelod y dudalen hon.

Arolwg Ymwelwyr 2019

Mae'r canlyniadau o'n Harolwg Ymwelwyr 2019 ar gael yn y cyflwyniad isod:

Key Findings from 2019 Visitor Research (PDF) [953KB]

Ein hymwelwyr

  • Pobl hŷn cefnog y mae eu plant wedi gadael y nyth 45+ oed 
  • Parau cefnog sydd wedi ymddeol yn gynnar 45+ oed 
  • Pobl broffesiynol gefnog iau 25 - 45 oed 
  • Teuluoedd incwm canolig â phlant 
  • Busnesau a grwpiau

O ble y daeth ymwelwyr

Y DU: Canolbarth Lloegr, Llundain, y de-ddwyrain, Coridor yr M4, y De-orllewin a rhannau eraill o Gymru.

Tramor: UDA, yr Almaen, Ffrainc, Awstralia, Iwerddon a'r Iseldiroedd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r Tîm Twristiaeth drwy ffonio 01792 635217 neu e-bostio michelle.grove@abertawe.gov.uk

 

Close Dewis iaith