Chwilio'r wefan
English

Sefydliadau sydd yn darparugwybodaeth i bobl hŷn

Mae nifer o sefydliadau - lleol ac cenedlaethol - yn darparu gwybodaeth a chymorth i bobl hŷn

Does dim tâl fel arfer am wasanaethau cyngor. Gallant helpu pobl i gael gwybodaeth am gefnogaeth, gweithgareddau a manteision eraill nad oeddent o bosib yn ymwybodol ohonynt fel arall.

Sefydliadau Lleol

Age Cymru Bae AbertaweYn agor mewn ffenest newydd

Ffôn: 01792 648866

Cymdeithas AlzheimersYn agor mewn ffenest newydd

Ffôn 01792 531208

Cyngor Ar Bopeth (CAB)Yn agor mewn ffenest newydd

Ffôn 034 44 772020

Y Croes Goch BrydeinigYn agor mewn ffenest newydd

Ffôn 01792 772146

Gofal a Thrwsio AbertaweYn agor mewn ffenest newydd

Ffôn 01792 798599

Canolfan Gofalwyr AbertaweYn agor mewn ffenest newydd

Ffôn 01792 653344

Prosiect Eiriolaeth Pobl Hŷn Lleiafrifoedd EthnigYn agor mewn ffenest newydd

Ffôn 01792 457035


Sefydliadau Cenedlaethol

Age UKYn agor mewn ffenest newydd

Elusen fwyaf y DU sy'n darparu help, cymorth, cyngor a gwasanaethau i bobl hŷn.

Llinell gymorth: 0800 169 2081

Mae ganddynt nifer o daflenni a ffeithlenni y gellir eu lawrlwytho oddi ar eu gwefan.Yn agor mewn ffenest newydd 

Age CymruYn agor mewn ffenest newydd yw cangen Gymreig Age UK. Gan fod rhai gwahaniaethau rhwng systemau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru a Lloegr, gall Age Cymru gynnig cyngor o safbwynt Cymreig.

Llinell gymorth: 08000 223 444

Independent AgeYn agor mewn ffenest newydd

Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth yn gyfaill i bobl hŷn

Llinell gymorth: 0800 319 6789

Mae gan Independent Age cyfres o 'Wise Guides' y gellir eu harchebu neu eu lawrlwytho oddi ar eu gwefan.Yn agor mewn ffenest newydd

Comisiynydd Pobl Hŷn CymruYn agor mewn ffenest newydd

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais ac yn eiriolwr annibynnol ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru.

Ffôn: 08442 640670

Mae'r Comisiynydd hefyd yn cynnal y Rhaglen Heneiddio'n Dda yng NghymruYn agor mewn ffenest newydd.

Ffôn: 029 2044 5030

Gofal Piau Hi y Gaeaf HwnYn agor mewn ffenest newydd

Gwybodaeth a chyngor i helpu bobl hŷn yng Nghymru i gadw iechyd da yn ystod misoedd y gaeaf

CRUSEYn agor mewn ffenest newydd

Rhywle i droi pan fydd rhywun wedi marw.

Llinell gymorth genedlaethol: 0808 808 1677

First Stop AdviceYn agor mewn ffenest newydd

Gwasanaeth annibynnol, diduedd ac am ddim i bobl hŷn, eu teuluoedd a'u gofalwyr a ddarperir gan yr elusen genedlaethol Elderly Accommodation Counsel (EAC).

Ffôn: 0800 377 7070

Royal Voluntary ServiceYn agor mewn ffenest newydd

Mae ganddynt ystod o gyngor a gwybodaeth i bobl hyn ar eu gwefan.

Ffôn: 0845 608 0122

Gwybodaeth gan y Llywodraeth am bensiynauYn agor mewn ffenest newydd (yn Saesneg)

Wedi'i bweru gan GOSS iCM