Toglo gwelededd dewislen symudol

Buy With Confidence

Sefydlwyd y cynllun 'Buy With Confidence' gan bartneriaeth o Wasanaethau Safonau Masnach Awdurdod Lleol mewn ymateb i bryderon ynghylch 'masnachwyr twyllodrus'. Mae'r cynllun yn darparu rhestr o fusnesau sydd wedi'u hymrwymo i fasnachu'n deg i gwsmeriaid.

Buy With Confidence Swansea logo
Mae pob busnes a restrir wedi cwblhau cyfres o wiriadau manwl gan staff cymwys y Safonau Masnach cyn cael ei gymeradwyo fel aelod o'r cynllun.

Manteision y cynllun

  • sicrhau cwsmeriaid y gallant ymddiried ynoch a'ch bod yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid da
  • cyfeiriadur busnes ar y gwefan hwn, y gall y cyhoedd ei ddefnyddio i ddod o hyd i fusnesau dibynadwy
  • gwiriad gan y Safonau Masnach cyn cael eich cymeradwyo i sicrhau eich bod yn cydymffurfio'n gyfreithiol
  • gallu defnyddio'r logo 'Buy With Confidence' a dweud eich bod wedi'ch cymeradwyo gan y safonau masnach
  • byddwch yn wahanol i fusnesau eraill - dim ond y rhai sy'n ddigon da i gyflawni'r broses archwilio sy'n rhan o'r cynllun
  • mae'n agored i'r rhan fwyaf o sectorau busnes, nid busnesau gwelliannau i gartrefi a/neu fasnachu cerbydau modur yn unig
  • mynediad at gyngor yn uniongyrchol gan weithwyr proffesiynol y Safonau Masnach a gyflogir gan yr awdurdod lleol
  • derbyn gwybodaeth am newidiadau i'r gyfraith y gallant effeithio ar eich busnes
  • nid er elw - cynhelir gan awdurdodau lleol, felly mae'r holl ffioedd yn cael eu hailbuddsoddi mewn cynnal a hyrwyddo'r cynllun
  • helpu i amddiffyn eich cymuned rhag masnachwyr twyllodrus a busnesau anghyfreithlon.

A fyddai'ch busnes chi'n elwa o gael ei gymeradwyo gan Safonau Masnach 'Buy With Confidence'?

Darganfyddwch sut i gyflwyno cais am y cynllun a'r manteision o sicrhau bod eich busnes wedi'i gymeradwyo gan y safonau masnach ar wefan 'Buy With Confidence'.

Chwilio am fasnachwr neu fusnes y gallwch ymddiried ynddo

Gallwch osgoi masnachwyr twyllodrus a chefnogi'r rheini sydd wedi ymrwymo i weithredu mewn ffordd gyfreithiol, onest a theg trwy ddefnyddio busnesau a gymeradwyir gan Safonau Masnach 'Buy With Confidence'.

Chwiliwch am fasnachwr neu fusnes ar wefan 'Buy With Confidence'

Close Dewis iaith