Toglo gwelededd dewislen symudol

Cewynnau golchadwy

Bydd cewynnau golchadwy yn lleihau nifer y sachau du rydych yn eu defnyddio ac yn arbed arian. A byddwn ni'n rhoi hyd at £100 i chi at gost prynu cewynnau golchadwy.

Dros ddwy flynedd a hanner, bydd pob babi'n defnyddio tua 5,000 o gewynnau sy'n llenwi 156 o sachau du, sef pwysau car teulu arferol. Y gost i'r rhieni yw rhwng £700 a £1,300 ar gyfer cewynnau tafladwy.

Mae mwy a mwy o rieni'n newid i gewynnau golchadwy wrth sylweddoli y gallan nhw haneru gwastraff eu teulu ac arbed cannoedd o bunnoedd ar yr un pryd.

Mae canfyddiad bod cewynnau golchadwy yn waith caled, ond does dim rhaid iddyn nhw fod. Gyda dyluniadau modern heddiw, peiriannau golchi a defnydd leinwyr y gellir eu rhoi yn y tŷ bach, ni all defnyddio cewynnau golchadwy fod yn haws.

Awgrymiadau da ar gyfer defnyddio cewynnau y gellir eu hailddefnyddio gan rieni sydd wedi’u defnyddio (PDF) [114KB]

Cynllun ad-daliad cewynnau golchadwy

Newidiwch i ddefnyddio cewynnau golchadwy a byddwn yn rhoi hyd at £100 i chi tuag at y gost!

Gwneud cais am y cynllun ad-daliad cewynnau golchadwy Gwneud cais am y cynllun ad-daliad cewynnau golchadwy

Gwneud cais am y cynllun ad-daliad cewynnau golchadwy

Newidiwch i ddefnyddio cewynnau golchadwy a byddwn yn rhoi hyd at £100 i chi tuag at y gost!
Close Dewis iaith