Chwilio'r wefan
English

Sylwer nad ydym yn gallu derbyn bagiau, haenen lynu neu bapur lapio plastig meddal yn y bagiau pinc ar ochr y ffordd mwyach na chasglu sachau pinc un defnydd o strydoedd sydd wedi derbyn bagiau ailddefnyddadwy. Ni fyddwn yn casglu plastigion aelwydydd sy'n defnyddio'r gwasanaeth hwn yn anghywir. Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn cynnal safon uchel y deunydd sy'n cael ei gasglu fel y gallwn ni barhau i'w hailgylchu.

 

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar y dudalen bag pinc.

Ailgylchu

Ailgylchu a sbwriel

Gwybodaeth am gasgliadau sbwriel ac ailgylchu ymyl y ffordd, safleoedd ailgylchu, ac awgrymiadau ar sut i ailgylchu mwy a lleihau eich sbwriel.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM