Chwilio'r wefan
English

Chwiliadau iechyd yr amgylchedd

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i ofyn am chwiliad ar Hysbysiadau neu Ffïoedd Ariannol

Bydd angen i chi dalu am y chwiliad os bydd gennym wybodaeth sy'n berthnasol i'ch chwiliad yn unig. Byddwn yn rhoi gwybod i chi os oes canlyniadau o fewn 5 niwrnod ar ôl derbyn y chwiliad. Os bydd angen codi tâl arnoch, byddwch yn gallu talu ar-lein gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd. £22.00 fydd y ffi ac ni fydd angen ei thalu tan ar ôl cynnal y chwiliad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM