Toglo gwelededd dewislen symudol

Fel arall, gallwch weld rhestr o Eiddo a thir y cyngor sydd ar werth neu brydles a rhestr ar wahân o Eiddo a thir gwag sydd ar werth neu brydles ar eu gwe-dudalennau ar wahân. 

Mae 88 o ganlyniadau
Tudalen 1 o 9

Search results

 • Tir yn Frederick Place, Llansamlet

  https://abertawe.gov.uk/tirynfrederickplace

  AR WERTH: i'w werthu drwy dendr. Safle ymgeisiol Tai y CDG ar gyfer 20 uned.

 • Tir pori, safleoedd amrywiol

  https://abertawe.gov.uk/article/1904/Tir-pori-safleoedd-amrywiol

  AR OSOD: Mae gan y cyngor 42 o safleoedd ar draws y sir sydd ar osod ar gytundebau tenantiaeth busnes fferm dwy flynedd.

 • Glanfa Pipehouse, SA1 2EN

  https://abertawe.gov.uk/article/1913/Glanfa-Pipehouse-SA1-2EN

  AR WERTH: Rhydd-ddeiliadaeth, dan gynnig. Cyfle ailddatblygu canol y ddinas mewn lleoliad ger yr afon.

 • Stondinau ym Marchnad Abertawe, Stryd Rhydychen SA1 3PQ

  https://abertawe.gov.uk/article/1917/Stondinau-ym-Marchnad-Abertawe-Stryd-Rhydychen-SA1-3PQ

  AR OSOD: Rhestr aros am denantiaethau. 100 o unedau 'siop'

 • Glannau SA1 Abertawe

  https://abertawe.gov.uk/article/1924/Glannau-SA1-Abertawe

  AR WERTH/AR OSOD: Datblygiad defnydd cymysg gan gynnwys adeiladau busnes, preswyl a masnachol.

 • Heol y Gors, Abertawe

  https://abertawe.gov.uk/article/1926/Heol-y-Gors-Abertawe

  AR WERTH: Hen safle diwydiannol sy'n cynnwys adeiladau gweinyddol, storfeydd, adeiladau technegol a man parcio wyneb caled.

 • Felindre, Abertawe

  https://abertawe.gov.uk/article/1927/Felindre-Abertawe

  AR WERTH/AR OSOD: 12 o safleoedd datblygu wedi'u gwasanaethu'n llawn ger yr M4 (oddi ar gyffordd 46).

 • Bwthyn Swistirol, Parc Singleton SA2 9DU

  https://abertawe.gov.uk/article/8342/Bwthyn-Swistirol-Parc-Singleton-SA2-9DU

  DAN GYNNIG: Ffefrir newid defnydd i ystafelloedd te/caffi

 • Y Palace Theatre, Y Stryd Fawr, Abertawe

  https://abertawe.gov.uk/article/8344/Y-Palace-Theatre-Y-Stryd-Fawr-Abertawe

  DAN GYNNIG: Swyddfa gradd A a ailddatblygir ar hyn o bryd.

 • 7-9 Caer Street, Abertawe

  https://abertawe.gov.uk/article/8388/7-9-Caer-Street-Abertawe

  AR OSOD: Mae'r fangre'n cynnwys lle swyddfa ar ffurf cynllun agored.

Close Dewis iaith