Toglo gwelededd dewislen symudol

Twyll Gostyngiad Treth y Cyngor - dweud am waith gan bartner heb ei ddatgan

Defnyddiwch y ffurflen hon i roi gwybod am rywun sy'n hawlio Gostyngiad Treth y Cyngor ac sydd â phartner nad yw wedi'i ddatgan.

Os ydych yn credu bod rhywun yn cyflawni twyll Gostyngiad Treth y Cyngor, gallwch roi gwybod i ni ar-lein.

Mae'n rhaid i ni gael rheswm da dros ymchwilio i rywun am dwyll budd-dal, felly bydd y ffurflen yn gofyn i chi roi cymaint o wybodaeth â phosib.

Mae'r wybodaeth yr ydych yn ei darparu yn gwbl gyfrinachol ac nid oes rhaid i chi roi eich enw oni bai eich bod yn dymuno.