Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyllideb gymunedol cynghorwyr

Mae gan bob cynghorydd gyllideb i'w gwario ar brosiectau er budd y cymunedau yn eu ward.

Dyma'r swm y mae pob cynghorydd wedi'i dderbyn bob blwyddyn i'w wario ar brosiectau yn ei ward:

Cyllideb gymunedol cynghorwyr
BlwyddynDyraniad
2020/2021£10,000
2019/2020£10,000
2018/2019£10,000
2017/2018£10,000
2016/2017£9,388
2015/2016£9,388
2014/2015£3,000
2013/2014£3,000
2012/2013£1,000

Gallwch weld yr hyn y gwariwyd y cyllidebau arno yn y tudalen we isod.

Mae rhai cynghorwyr yn dewis cyfuno'u cyllidebau, felly byddwch yn gweld un daenlen fesul ward. Mae eraill yn ei defnyddio'n unigol gyda sawl taenlen fesul ward.