Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyllido torfol Abertawe

Rydym wedi ymuno â'r llwyfan cyllido torfol cenedlaethol Spacehive i lansio Cyllido Torfol Abertawe.

Mae Cyllido Torfol Abertawe yn llwyfan lle gellir rhannu syniadau, grymuso cymunedau a chodi arian er mwyn datblygu prosiectau er budd Abertawe

Mae Cyllido Torfol Abertawe yn darparu cyfle i syniadau prosiect ddenu'r arian angenrheidiol yn haws, wrth alluogi pawb sy'n meddwl llawer am yr ardal gyfrannu gydag ernesau'n dechrau ar £2. Drwy gynnal ymgyrch cyllido torfol, bydd gennych y cyfle i gysylltu â'ch cymuned a sefydliadau megis cwmnïau mawr lleol neu gyflenwyr y cyngor a fydd efallai â diddordeb mewn cefnogi prosiectau naill ai drwy roi arian neu gyfrannu nwyddau, hyrwyddo etc.

Arian ychwanegol gan Gyngor Abertawe

Byddwn yn cynnal dwy rownd ariannu bob blwyddyn lle gall prosiectau hefyd gyflwyno'u syniad er mwyn cael arian o Gronfa Cyllido Torfol Abertawe. Os gallwch ddangos bod gennych gefnogaeth leol ar gyfer eich syniad, gallech dderbyn ernes gan Gyngor Abertawe o hyd at uchafswm o £5,000 y prosiect tuag at darged eich ymgyrch.

Hyd yma mae dros 900 o breswylwyr, busnesau a sefydliadau eraill wedi dod ynghyd ochr yn ochr â'r cyngor i gefnogi 19 o syniadau - codwyd dros £180,000 ar draws Abertawe hyd yn hyn, ac mae hyn yn cynyddu'n ddyddiol. O lanhau traethau i gynlluniau e-feiciau, hybiau cymunedol a chynaeafu ffrwythau, mae Cyllido Torfol Abertawe yn helpu pobl i wireddu eu syniadau.

Mae Rownd 4 bellach ar agor, lle gall prosiectau wneud cais i'r cyngor i gael ernes tuag at eu prosiect. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais i'r gronfa yw 15 Medi 2021.

Cynhelir digwyddiadau ar-lein am ddim ar 6 a 15 Gorffennaf i unrhyw un â diddordeb mewn dysgu rhagor neu sydd am brofi neu drafod syniadau yr hoffen nhw eu cynnig gyntaf.

Ewch i www.spacehive.com/movement/crowdfundswansea i gael rhagor o wybodaeth a sefydlu'ch tudalen prosiect. Mae arbenigwyr Cyllido Torfol Spacehive wrth law i roi'r holl gyngor y mae ei angen arnoch i ddechrau arni. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Gyllido Torfol Abertawe, e-bostiwch info@spacehive.com.

Sylwer mai Spacehive fydd yn cadw unrhyw wybodaeth rydych yn ei rhoi ar ei gwefan ac yn berchen arni, nid Cyngor Abertawe. Gallwch weld polisi preifatrwydd Spacehive yn www.spacehive.com/privacypolicy ac mae'n bosib y byddant yn rhannu data â ni - os felly bydd ein polisi preifatrwydd yn berthnasol.