Toglo gwelededd dewislen symudol

Cymdeithasau tai

Landlordiaid cymdeithasol sy'n debyg i'r Cyngor yw cymdeithasau tai ac maent yn cynnig tai tymor hir ac am gost gymharol isel mewn sawl ardal ledled Abertawe.

Mae gan gymdeithasau tai ffyrdd gwahanol o benderfynu pwy fydd yn cael eu cartrefi a phwy sy'n cael eu rhoi ar eu cofrestri anghenion tai. Cysylltwch â phob cymdeithas tai unigol yn uniongyrchol i gael mwy o wybodaeth.

Mae cymdeithasau tai hefyd yn rheoli cynlluniau tai a gynhelir ac arbenigol, felly dylech drafod eich anghenion personol ag ymgynghorydd.

Cymdeithas Dai Coastal

 • Cyfeiriad
  • Grŵp Tai Arfordirol
  • 3ydd Llawr
  • 220 Stryd Fawr
  • Abertawe
  • SA1 1NW
 • Rhif ffôn01792 479200

Caredig

 • Cyfeiriad
  • 43 Walter Road
  • Abertawe
  • SA1 5PN
 • Rhif ffôn01792 450042

Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf

 • Cyfeiriad
  • 10 Village Way
  • Green Meadow Springs
  • Thornhill
  • Cardiff
  • CF15 7NE
 • Rhif ffôn02920 703758

Cymdeithas Dai Pobl

 • Cyfeiriad
  • Pobl House
  • Phoenix Way
  • Llansamlet
  • Abertawe
  • SA7 9EQ
 • Rhif ffôn01792 488288