Chwilio'r wefan
English

Mae grŵp Facebook Tai'r Cyngor newydd ei sefydlu ar gyfer tenantiaid y cyngor a phrydleswyr yn Abertawe.

Os hoffech fod yn rhan ohono, chwiliwch am y grŵp 'Swansea Council Housing' ar Facebook ac yna anfonwch gais i ymuno ag ef. Unwaith byddwn ni wedi cadarnhau eich bod chi'n denant/brydleswr, bydd eich cais yn cael ei dderbyn.

Mae rhifyn diweddaraf cylchgrawn Tŷ Agored bellach ar gael:  PDF Document Ty Agored Rhifyn 1 2019. (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd.

Cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth bwletin e-bost 'Tŷ Agored'


 

House

Tai

Wedi'i bweru gan GOSS iCM