Toglo gwelededd dewislen symudol

Cymorth i Fenywod Abertawe

Grymuso, diogelwch a chymorth i fenywod a phlant sy'n dioddef cam-drin domestig. Darperir cefnogaeth hefyd i fenywod y camfanteisiwyd arnynt yn rhywiol sy'n chwilio am gymorth.

Darpariaeth lloches a chymorth i fenywod a phlant sy'n dianc rhag cam-drin domestig.

Llinell gymorth 24 awr.

Enw
Cymorth i Fenywod Abertawe
Gwe
http://swanseawomensaid.com/
Rhif ffôn
01792 644 683
Close Dewis iaith