Chwilio'r wefan
English
question mark in circle

Ydych chi'n gymwys ar gyfer Pasbort i Hamdden?

Ar gael i breswylwyr Dinas a Sir Abertawe.

Os ydych yn breswylydd yn Ninas a Sir Abertawe, mynnwch weld a ydych yn gymwys ar gyfer Pasbort i Hamdden.

Dilynwch y rhestr wirio syml hon i weld a allwch ddechrau arbed arian heddiw! Os ydych chi'n ateb YDW i unrhyw un o'r cwestiynau hyn gallwch gyflwyno cais am PTL.

 • Budd-dal Tai 
 • Cymhorthdal Incwm 
 • Lwfans Chwilio am Waith sy'n Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (LCC) sy'n Seiliedig ar Incwm
 • Credyd Pensiwn Gwarantedig
 • Credyd Treth Gwaith ac yn meddu ar gerdyn/tystysgrif eithrio credyd treth GIG cyfredol
 • Credyd Treth Plant ac yn meddu ar gerdyn/tystysgrif eithrio credyd treth neu GIG cyfredol
 • Aelod o gynllun incwm isel y GIG ac yn meddu ar Dystysgrif HC2 gyfredol
 • Partner i rywun sy'n hawlio un o'r budd-daliadau uchod ac yn byw yn yr un cyfeiriad ac wedi'ch cynnwys yn eu hawliad am fudd-dal
 • O dan 17 oed ac yn ddibynnydd rhiant/gwarchodwr sy'n derbyn un o'r budd-daliadau uchod
 • 17-19 oed ac mewn addysg amser llawn (statws nid uwch) neu wedi cofrestru ar gwrs hyfforddi ac wedi'ch cynnwys ar gais budd-dal eich rhieni/gwarcheidwad
 • Oedolyn ifanc (o dan 20 oed) sydd mewn addysg amser llawn neu wedi'ch cofrestru ar gwrs hyfforddi ac yn cael cymorth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Credyd cynhwysol - Os oedd eich enillion yn ystod eich asesiad diwethaf yn:
  • £435 neu lai
  • £935 neu lai, os ydych yn cael elfen ar gyfer plentyn neu os yw'ch gallu i weithio'n gyfyngedig   

Os ydych yn rhiant maeth neu'n geisiwr lloches gallech hefyd fod yn gymwys. Yn dilyn cyfarwyddiadau'r Llywodraeth yn ddiweddar, mae llinellau ffôn ar gau dros dro. E-bostiwch eich ymholiad at budd-daliadau@abertawe.gov.uk a byddwn yn ceisio eich ateb cyn gynted ag y bo modd. Rydym yn ymdrin â nifer mawr o ymholiadau ar hyn o bryd, felly byddwch yn amyneddgar gyda ni.

Mae'r llyfryn Pasbort i Hamdden yn cynnwys ffurflen gais PTL ac mae'r llyfryn ar gael yn nifer o lleoliadau yn Abertawe.

Neu, gallwch printio'r ffurflen gais isod.  Cwblhewch y ffurflen gais ac unwaith mae wedi'i cwblhau gallwch fynd a'r ffurflen i  yn Abertawe.

 

Sut rydw i'n gwneud cais am PTL?

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM