Toglo gwelededd dewislen symudol

Hamdden

Llyfrgelloedd

Mae ein llyfrgelloedd yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys mynediad at lyfrau ac adnoddau am ddim yn ogystal â channoedd o wasanaethau'r cyngor ar-lein.

Parciau a gweithgareddau awyr agored

Mae Abertawe'n ffodus o gael erwau o le agored i'w fwynhau drwy gydol y flwyddyn.

Cestyll

Mae Dinas a Sir Abertawe wedi bod yn rhan o ymdrechion i gadw a diogelu Castell Ystumllwynarth a Chastell Abertawe.

Digwyddiadau yn Abertawe

Cewch gipolwg ar ein rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar draws Abertawe.

Chwaraeon ac iechyd

Helpu i greu dinas iachach a mwy actif.

Cytiau traeth Bae Langland

Cytiau traeth yn Langland ar gyfer tymor 2023/2024.

Archifau

Gwasanaeth ar y cyd ar gyfer Cynghorau Dinas a Sir Abertawe a Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Hawliau tramwy

Mae dros 400 o filltiroedd (647km) o Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn Ninas a Sir Abertawe.

Gostyngiadau hamdden

Gostyngiadau hamdden a gynigir gan Ddinas a Sir Abertawe.

Gower AONB

Gŵyr - bro ar wahân...

Lleoliadau ac atyniadau

Darganfyddwch ein lleoliadau diwylliannol a hamdden

Hanes lleol

Darganfod mwy am hanes Abertawe.

Rhaglen Gelfyddydau Canol y Ddinas

Mae Rhaglen Gelfyddydau Canol Dinas Abertawe yn hyrwyddo'r rôl sylweddol y mae'r celfyddydau a diwylliant yn ei chwarae wrth adfywio canol dinas Abertawe.

Trefnu digwyddiad a defnyddio mannau agored

Mae Abertawe'n croesawu ac yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol a gallwn eu cefnogi mewn sawl ffordd wahanol.

Croeso Bae Abertawe

Cewch bopeth y mae ei angen arnoch i drefnu eich ymweliad ar wefan swyddogol

Joio Bae Abertawe

Eich canllaw i bopeth digwydd yn ardal Bae Abertawe drwy gydol flwyddyn!

Traethau

Mae gan Abertawe draethau gwych ar garreg ei drws.
Close Dewis iaith