Toglo gwelededd dewislen symudol

Plant a phobl ifanc yn Abertawe

Rydym am i'r holl blant a phobl ifanc yn Abertawe gael dechrau teg mewn bywyd, bod yn iach, bod yn ddiogel yn y cartref, yn yr ysgol ac yn y gymuned ehangach, cael eu haddygu, mwynhau bywyd, bod a llais a gwneud cyfraniad cadarnhaol at helpu i wella Abertawe.

COAST - Digwyddiadau fforddiadwy neu am ddim rhwng 15 Gorffennaf ac 8 Medi 2023

Dathliad Blynyddoedd Cynnar a Chwarae 2024

Gwahoddir rhieni a gofalwyr i enwebu lleoliad gofal plant / chwarae yn Abertawe i ddod i'r Dathliad Blynyddoedd Cynnar a Chwarae yn Neuadd Brangwyn ar 15 Mawrth 2024.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe (GGD)

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn wasanaeth gwybodaeth a chyngor diduedd am ddim i BOB rhiant / gofalwr plant a phobl ifanc rhwng o a 20 oed a'r gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda nhw.

Cynlluniau a pholisïau gofal plant

Cynlluniau, polisïau a strategaethau mewn perthynas â gwasanaethau gofal plant a sut y'u cynhelir.
Close Dewis iaith