Chwilio'r wefan
English
Speech bubble

Sut i gysylltu â Chofrestryddion

Mae croeso i chi ymweld â'r swyddfa os hoffech drafod eich seremoni neu i weld Ystafell Ddathlu Abertawe yn y Ganolfan Ddinesig.

Rydym yn adain y gorllewin yn y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, SA1 3SN. Gallwch barcio'r car yno a chyrraedd ein Hystafell Ddathlu mewn cadair olwyn.

Map yn dangos y lleoliad

Sylwer: Ni cheir mynediad i'r Swyddfa Gofrestru drwy brif fynedfa'r Ganolfan Ddinesig. Rhaid i ymwelwyr â'r Swyddfa Gofrestru ddefnyddio ffordd fynediad y gorllewin (ochr y Mwmbwls) a'r ardal barcio ddynodedig ym maes parcio'r gorllewin.

Ein horiau agor yw dydd Llun i ddydd Iau 8.30am tan 4.30pm, dydd Gwener 8.30am tan 4.00pm.

I wneud apwyntiad i gofrestru genedigaeth neu marwolaeth ffoniwch 01792 637444.

I wneud apwyntiad i rhoi hysbyseb priodas/partneriaeth sifil neu i drefnu seremoni ffoniwch 01792 636188.

I wneud apwyntiad am y gwasanaeth gwirio cenedligrwydd neu i drefnu seremoni dinasyddiaeth ffoniwch 01792 636188.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM