Toglo gwelededd dewislen symudol

Fan camera

Defnyddir fan camera gorfodi parcio i helpu i leihau parcio anghyfreithlon yn Abertawe.

Mae fan camera Dinas a Sir Abertawe wedi'i farcio'n glir. Mae ganddo gamera a thechnoleg adnabod rhif cofrestru awtomatig er mwyn cofnodi unrhyw dramgwyddau parcio.  

Defnyddir y fan i orfodi'r cyfyngiadau canlynol:

  • marciau igam-ogam 'cadwch yn glir' y tu allan i ysgolion.
  • safleoedd bysus.
  • clirffyrdd.
  • croesfannau i gerddwyr â linellau igam-ogam.
  • gwaharddiad llwytho.

Gall y cerbyd weithredu saith niwrnod yr wythnos rhwng 7.00am a 10.00pm a gellir ei anfon i leoliadau penodol lle mae parcio anghyfreithlon wedi achosi problemau, er enghraifft y tu allan i ysgolion. 

Mae gan Ddinas a Sir Abertawe'r hawl i orfodi cyfyngiadau eraill fel y bo'n briodol.

Close Dewis iaith