Toglo gwelededd dewislen symudol

Parcio

Dirwyon a thocynnau parcio

Y term swyddogol am docyn neu ddirwy parcio yw 'hysbysiad o dâl cosb' neu 'PCN' yn fyr. Rhoddir PCN ar gyfer parcio'n anghyfreithlon.

Meysydd parcio

Manylion am ein holl feysydd parcio yn Abertawe a'r cyffiniau, gan gynnwys mapiau, taliadau a sut i brynu tocyn tymor.

Trwyddedau parcio

Os oes cilfach barcio i breswyliwr ar eich stryd neu mewn stryd gerllaw, gallwch wneud cais am hawlen ddigidol.

Parcio a theithio

Mae gan Abertawe ddau safle Parcio a Theithio yn Fabian Way a Glandŵr.

Gwybodaeth am barcio i bobl anabl

Gwybodaeth am fathodynnau glas, cyflwyno cais am le parcio anabl ar y briffordd gyhoeddus a llogi cyfarpar symudedd yng nghanol y ddinas.

Rhoi gwybod am broblem parcio

Mae gennym gyfrifoldeb i orfodi cyfyngiadau parcio penodol. Gallwch ddweud wrthym am unrhyw broblemau parcio sy'n ymwneud â'r ardaloedd gorfodi hyn drwy ddefnyddio'r ffurflen hon.

Parcio ar gyfer digwyddiadau arbennig

Yn ystod rhai digwyddiadau arbennig megis Sioe Awyr Cymru, arddangosfeydd tân gwyllt, cyngherddau a digwyddiadau perthnasol eraill, rydym yn darparu lleoedd parcio dynodedig i ymwelwyr.

Cwestiynau cyffredin am barcio

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am barcio.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 27 Mehefin 2024