Chwilio'r wefan
English
Payment card

Ffioedd a thaliadau ar gyfer gwasanaethau cofrestru

Gellir talu ffioedd seremonïau ag arian neu gardiau debyd neu gredyd yn y Swyddfa Gofrestru neu â cherdyn credyd neu ddebyd dros y ffôn.

Tystysgrifau geni, marwolaeth, priodas a phartneriaeth sifil

Tystysgrif â godwyd ar diwrnod gofrestriad

£11.00

Tystysgrif di-flaenoriaeth i'w gyflwyno ar ôl diwrnod y cofrestriad (tystysgrif i'w bostio neu ei gasglu o fewn 15 diwrnod gwaith)

£11.00

Tystysgrifau flaenoriaeth (bydd y cais yn cael ei brosesu o fewn 24 awr o'i dderbyn)

£35.00

Ffïoedd seremoniau prïodas a phartneriaeth sifil

Seremonïau yn y Ganolfan Ddinesig

Ystafelloedd Seremoni Bae Abertawe

£210.00

Y Swyddfa Gofrestru

£46.00

Trosi Partneriaeth Sifil safonol mewn i briodas (dim seremoni)

£45.00

Seremonïau mewn Lleoliadau Cymeradwy ac Adeiladau Crefyddol

Dydd Llun i ddydd Gwener

£380.00

Dydd Sadwrn

£440.00

Dydd Sul, Gŵyliau Banc a diwrnod statudol ychwanegol

£515.00

Presenoldeb y cofrestrydd i gofrestru priodas neu bartneriaeth sifil mewn Adeilad Crefyddol

£86.00

Mae'r ffïoedd canlynol hefyd yn berthnasol am bob briodas/Partneriaeth Sifil

Ffi i gadw'r dyddiad      £25.00

Hysbysiad o briodas/Partneriaeth Sifil (fesul person)      £35.00

Tystysgrif Priodas/Partneriaeth Sifil ar adeg y cofrestru    £11.00

Bydd ffi hysbysiad o briodas/Partneriaeth Sifil yn £47.00 fesul person os cwymp cwpl o dan gynllun atgyfeirio ac ymchwiliad o dan Ddeddf Mewnfudo 2014

Seremonïau adnewyddu addunedau a diwrnodau enwi

Ystafelloedd Seremoni Bae Abertawe (Dydd Llun i ddydd Sadwrn)

£235.00

Lleoliad Cymeradwy (Dydd Llun i ddydd Gwener)

£420.00

Lleoliad Cymeradwy (Dydd Sadwrn)

£500.00

Lleoliad Cymeradwy (Dydd Sul, Gŵyliau Banc a diwrnod statudol ychwanegol)

£575.00

Seremonïau dinasyddiaeth unigol

Ystafelloedd Seremoni Bae Abertawe (Dydd Llun i ddydd Iau)

£155.00

Ystafelloedd Seremoni Bae Abertawe (Dydd Gwener)

£170.00

Lleoliad Cymeradwy (Dydd Llun i ddydd Iau)

£275.00

Lleoliad Cymeradwy (Dydd Gwener)

£335.00

Lleoliad Cymeradwy (Dydd Sadwrn)

£365.00

Lleoliad Cymeradwy (Dydd Sul, Gŵyliau Banc a diwrnod statudol ychwanegol)

£500.00

Wedi'i bweru gan GOSS iCM