Toglo gwelededd dewislen symudol

Ffioedd a thaliadau ar gyfer gwasanaethau cofrestru

Gellir talu ffioedd seremonïau ag arian neu gardiau debyd neu gredyd yn y Swyddfa Gofrestru neu â cherdyn credyd neu ddebyd dros y ffôn.

Tystysgrifau geni, marwolaeth, priodas a phartneriaeth sifil

Ffïoedd ar gyfer tystysgrifau
Math o dystysgrifY gost
Tystysgrif â godwyd ar diwrnod gofrestriad£11.00
Tystysgrif di-flaenoriaeth i'w gyflwyno ar ôl diwrnod y cofrestriad (tystysgrif i'w bostio neu ei gasglu o fewn 15 diwrnod gwaith)£11.00
Tystysgrifau flaenoriaeth (bydd y cais yn cael ei brosesu o fewn 24 awr o'i dderbyn)£35.00

 

Ffïoedd seremoniau prïodas a phartneriaeth sifil

Ffïoedd ar gyfer seremonïau yn y Ganolfan Ddinesig
 Y gost
Ystafelloedd Seremoni Bae Abertawe (Dydd Llun-Dydd Gwener)£250.00
Ystafelloedd Seremoni Bae Abertawe (Dydd Sadwrn)£285.00
Y Swyddfa Gofrestru£46.00
Trosi Partneriaeth Sifil safonol mewn i briodas (dim seremoni)£45.00

 

Ffïoedd ar gyfer seremonïau mewn lleoliadau cymeradwy ac adeiladu crefyddol
 Y gost
Dydd Llun i ddydd Gwener£460.00
Dydd Sadwrn£525.00
Dydd Sul, Gŵyliau Banc a diwrnod statudol ychwanegol£610.00
Presenoldeb y cofrestrydd i gofrestru priodas neu bartneriaeth sifil mewn Adeilad Crefyddol£86.00

 

Mae'r ffïoedd canlynol hefyd yn berthnasol am bob briodas/Partneriaeth Sifil
 Y gost
Ffi i gadw'r dyddiad£25.00
Hysbysiad o briodas/Partneriaeth Sifil (fesul person)£35.00
Tystysgrif Priodas/Partneriaeth Sifil ar adeg y cofrestru£11.00
Ffi i gywrio manylion bwciad£25.00
Os cwymp cwpl o dan gynllun atgyfeirio ac ymchwiliad o dan Ddeddf Mewnfudo 2014
Hysbysiad o briodas/Partneriaeth Sifil (fesul person)
£47.00

 

Seremonïau adnewyddu addunedau a diwrnodau enwi

Ffioedd ar gyfer seremonïau adnewyddu addunedau ac enwi
Lleoliad a diwrnodY gost
Ystafelloedd Seremoni Bae Abertawe (Dydd Llun i ddydd Sadwrn)£235.00
Lleoliad Cymeradwy (Dydd Llun i ddydd Gwener)£420.00
Lleoliad Cymeradwy (Dydd Sadwrn)£500.00
Lleoliad Cymeradwy (Dydd Sul, Gŵyliau Banc a diwrnod statudol ychwanegol)£575.00

 

Seremonïau dinasyddiaeth unigol

Ffïoedd ar gyfer seremonïau dinasyddiaeth unigol
Lleoliad a diwrnodY gost
Ystafelloedd Seremoni Bae Abertawe (Dydd Llun i ddydd Gwener)£160.00
Lleoliad Cymeradwy (Dydd Llun i ddydd Gwener)£335.00
Lleoliad Cymeradwy (Dydd Sadwrn)£365.00
Lleoliad Cymeradwy (Dydd Sul, Gŵyliau Banc a diwrnod statudol ychwanegol)£500.00
Close Dewis iaith