Chwilio'r wefan
English

Ffurflen ymholiadau tai

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu hoffech gael gwybodaeth am dai cyngor yn Abertawe, cwblhewch y ffurflen hon.

Mae gwybodaeth ar gael am eiddo y mae Gwasanaeth Tai Cyngor Abertawe yn berchen arno ac sy'n ei reoli, megis tai'r cyngor, fflatiau'r cyngor neu eiddo prydles y cyngor. Gallwch hefyd ddefnyddio'r ffurflen hon i gael mwy o wybodaeth am unrhyw un o'n gwasanaethau eraill megis gwybodaeth a chyngor am ailgartrefu, cefnogaeth denantiaeth, grantiau cyfleusterau i bobl anabl, grantiau atgyweirio tai a gwasanaethau effeithlonrwydd ynni.

Am ymholiadau Budd-dal Tai, defnyddiwch y ffurflen hon: Cysylltu â Budd-dal Tai

Peidiwch â defnyddio'r ffurflen hon i adrodd am ddiffygion neu os oes argyfwng.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM