Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwaith trydanol

Os ydych yn berchen ar eich cartref eich hun, chi sy'n gyfrifol am sicrhau bod unrhyw waith trydanol a wneir yn ddiogel o dan Rhan P y rheoliadau adeiladu

Gall y gwaith gael ei wneud gan berson cymwys neu drydanwr wedi'i gofrestru ar gynllun, neu gall gael ei wirio gan y fath drydanwr. Gallwch gyflawni'r gwaith eich hunan neu ddefnyddio crefftwr heb gofrestriad ond bydd angen i'r gwaith gael ei wirio naill ai gan drydanwr cofrestredig neu drwy wneud cais am ganiatâd rheoliadau adeiladu.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am ddod o hyd i gontractwr cymeradwy a gwybodaeth ddefnyddiol arall am wneud gwaith trydanol ar wefan LABC.

Close Dewis iaith